ពិធីគម្រប់ខួប១០ឆ្នាំ នៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងទទួលការថតភាពយន្តនៅកម្ពុជា និងការដាក់ឲ្យដំណើរការគេហទំព័រថ្មី

មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះ​បណ្តាល​ជំនាញ និងទទួលការថតភាពយន្ត​នៅ​កម្ពុជា​ ត្រូវបានសម្ពោធឡើងនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០០៩ ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមដោយអ្នកដឹកនាំរឿងបេក្ខជនអូស្ការ លោករិទ្ធី ប៉ាន់ [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.